Algemene voorwaarden

  1. De plaatsing van een bestelling bij onze instelling houdt vanwege onszelf en vanwege de klant, zonder voorbehoud, de volledige aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Bij de bestelling wordt een voorschot vereist ten titel van waarborgsom, ingeval van verbreking van het contract door de koper of door de verkoper zal een schadevergoeding zijn van 25% van het totale bedrag van de verkoop.
  3. De betaling dient volledig uitgevoerd te worden op de dag van de levering, wanneer de in dienst stelling later plaats heeft, hetzij: contante betaling of financiering met wettelijk voorschot of geaccepteerde wissel ten koste van de koper.
  4. Buiten standaard meubilair De klant is verantwoordelijk voor de opgegeven meten. De bestelling zal slechts in aanmerking genomen worden na betaling van 40% van de totale prijs ten titel van waarborgsom
  5. De levering zullen uitgevoerd worden naargelang de beschikbaarheid van de goederen in voorrad en in functie van ons fabricatie programma.  Het uitzei van de leveringstermijn te wijten aan de koper of te willen aan de verkoper kan aanleiding geven tot het betalen van schadevergoedingen die de verwijlinteresten vertegenwoordigen. Het aan huis bestelling van de goederen gebeurt wel te verstaan uitsluitend op het gelijkvloers van de gebouwen. De kosten voor hantering van katrol of lift, evenals mogelijke installatiekosten van loodgieterij, elektriciteit en noodzakelijke toebehoren zijn ten laste van de koper en zijn contanten betaalbaar in de hand van de installateur. De klant zal alle mogelijkheid hebben m.b.l. de aanvaarding van de goederen op het ogenblik van de levering. Voor de zichtbare gebreken, krabben, slag, enz. deze moeten schriftelijk op de levering bon van onze chauffeur aangeduid worden.
  1. Voor het buitenland zullen de leveringen vanaf ons magazijn in Gembloux plaatsvinden na volledige betaling van de factuur. De goederen zullen vervoerd worden op kosten en risico van de koper.
  2. De waarborg geld twee jaar zes maanden voor de onderdelen, voor de handenarbeid en de verplaatsingskosten.
  3. Het leder heeft de proef van het dierljjk leven ondergaan. De kleinere littekens die kunnen voorkomen zijn de bewijzen van de originaliteit van het echte leder: gezien dit laatste enigszins rekbaar is het mogelijk dat er zicht plooien en golvingen vormen. Het leder verdraagt geen directe blootstelling aan zonnestralen die de kleur zouden kunnen doen verbleken, noch de nabijheid van warmtebronnen die het uitdrogen. Deze kenmerken, eigen aan het echte leder, zijn niet gedekt door de waarborg en kunnen geen reden zijn tot weigering of geschil.
  4. Betwisting Alleen de Handelsrechtbank van Namen is bevoegd